Kontakt

Dane kontaktowe


 CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o.

SIEDZIBA GŁÓWNA
Biuro konstrukcyjne / Produkcja narzędzi

ul. Kolejowa 311,
05-092 Łomianki,
Poland
Tel. +48 22 751 72 15,
Fax +48 22 751 72 16

ccs@cadcamsolution.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 312 000PLN

Numer KRS 0000140396
NIP: 527-10-26-907
REGON: 011147022

 

ODDZIAŁY

Biuro konstrukcyjne
KONSTRUKCJA NARZĘDZI

ul. Wesoła 51, biuro 517
25-363 Kielce,
Poland
Tel. +48 41 340 71 43


Kontakt: 
 

Prezes Zarządu Bogusław Kajdrys bkajdrys@cadcamsolution.pl
Dyrektor Operacyjny Arkadiusz Bańkowski abankowski@cadcamsolution.pl
Dyrektor Finansowy Michał Wojciechowski mwojciechowski@cadcamsolution.pl
Dyrektor Produkcji Jerzy Berliński jberlinski@cadcamsolution.pl
Dyrektor Techniczny Andrzej Piotrowski apiotrowski@cadcamsolution.pl
Manager Projektu Anna Sybilska asybilska@cadcamsolution.pl
Manager Projektu Kamil Mienkina kmienkina@cadcamsolution.pl
Manager Projektu Jacek Kubiak jkubiak@cadcamsolution.pl
Manager Projektu Anna Górniak agorniak@cadcamsolution.pl
Księgowość Iwona Leszczyńska ileszczynska@cadcamsolution.pl
IT Maksymilian Chudzik mchudzik@cadcamsolution.pl