Kontakt

Dane kontaktowe


 CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o.


Biuro konstrukcyjne / Outsourcing

ul. Kolejowa 311,
05-092 Łomianki,
Poland

ccs@cadcamsolution.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 874 500PLN

Numer KRS 0000140396
NIP: 527-10-26-907
REGON: 011147022
BDO:000398192

 

 


  Kontakt: