Usługi

Produkcja

Tłoczniki
 • produkcja nowych przyrządów
 • regeneracja przyrządów tłocznych
 • wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w przyrządach
 • dostosowanie przyrządów na prasach u klienta
 • produkcja części zamiennych do przyrządów
Pomoce kontrolne
 • produkcja sprawdzianów i podstawek pomiarowych
Konsultacje
 • optymalizacja i organizacja pracy w narzędziowni i tłoczni
 • analiza stanu bieżącego tłoczników (definicja części zamiennych, magazynowych, Weryfikacja części uszkodzonych)
 • szkolenia w zakresie hartowania powierzchniowego
 • szkolenia w zakresie spawania
 • szkolenia w zakresie tuszowania tłoczników
 • przygotowanie TPM dla tłoczników (przegląd 1-go i 2-go stopnia)
 • nadzór nad pracami w kooperacji w zakresie konstrukcji i wykonania i regeneracji tłoczników